Informacje dla pacjentów przed badaniem rezonansem magnetycznym


Wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna lub drogą elektroniczną.

  • Mamy sposób na klaustrofobię

  • Wykonujemy badania rezonansem magnetycznym pacjentom o wadze do 120 kg

  • Na życzenie pacjenta wysłamy opis badania drogą mailową

  • Wykonujemy ponad 30 specjalistycznych badań MRI

  • Opis radiologiczny badania do 48h roboczych

Jak przebiega badanie?

Pacjent jest umieszczany na wysuwanym stole w centrum skanera MRI. Powinien ułożyć się bardzo wygodnie, aby leżał nieruchomo, żeby obraz nie był zniekształcony. Dla podniesienia komfortu wewnątrz tunelu zainstalowane jest dodatkowe oświetlenie oraz wentylacja. W zależności od obszaru badania, całkowita procedura może trwać od 20 do 40 minut. Znajdujący się wewnątrz magnesu pacjent może mieć kontakt z personelem (przez mikrofon). Każda sekwencja MRI trwa od 3 do 10 minut. W tym czasie pacjent słyszy pukający dźwięk o natężeniu podobnym do wiertarki udarowej. Jest to całkowicie normalne. Na czas badania pacjent otrzymuje zatyczki medyczne tłumiące hałas.

W niektórych przypadkach wstrzykuje się specjalny środek kontrastujący w celu poprawienia jakości obrazu. Zastosowanie kontrastu umożliwia nie tylko ocenę struktury, ale też funkcji tkanek i narządów. Za jego pomocą bada się np. wydzielanie nerkowe, ogniska zapaleń, ukrwienie tkanek i narządów. Kontrasty MRI są bezpieczne, mogą być stosowane nawet u pacjentów z alergią na kontrast używany w badaniach rentgenowskich. Środki kontrastowe przeznaczone do badań MRI nie wchodzą w interakcje z innymi lekami i są w całości wydalane.

Czy potrzebne skierowanie?

Nie jest wymagane skierowanie od lekarza, jednak często pacjent otrzymuje od lekarza skierowanie z wyznaczonym obszarem badania MRI oraz krótkim rozpoznaniem, co ułatwia diagnostykę.

Do pobrania ankieta przed badaniem.

Możliwe również pobranie i wypełnienie ankiety na miejscu.

Jak się przygotować do badania?

Badanie za pomocą rezonansu magnetycznego nie wymaga szczególnego przygotowania ze strony Pacjenta, w tym nie ma szczególnych ograniczeń dotyczących spożywania pokarmów stałych i płynnych. Jednak dla własnego komfortu podczas badania zaleca się nie spożywanie pokarmów powodujących dolegliwości trawienne oraz nie spożywanie większej ilości płynów. Tuż przed badaniem zaleca się również opróżnić pęcherz moczowy.

Przed wejściem do pomieszczenia ze skanerem MR obowiązkowe jest poinformowanie personelu pracowni o obecności metalowych implantów oraz wyjęcie wszystkich metalowych przedmiotów z kieszeni i włosów, jako że mogą one zakłócić przebieg i wynik badania.